SOM BOSKAPSVAKTARE

Svenska

Kangalsällskapet

___________________________________________

Kangal - Som boskapsvaktare

Kangal är en av de få herdehundsraser som fortfarande används som boskapsvaktare i hemlandet. Tyvärr dock mer och mer sparsamt då stora förändringar sker inom lantbruken världen över och så även i Turkiet som rasen kommer ifrån. Nedläggningar av de små jordbruken och deras sätt att hålla boskap påverkar även Kangalrasen. Deras arbetstillfällen försvinner mer och mer och man kan redan se en negativ utveckling för rasen i Turkiet. Från att förr ha varit uteslutande Boskapshundar i främst de östra delarna av Turkiet är de idag spridda över hela landet och förekommer även i städerna. Det finns mer än en boskpsvaktande ras i Turkiet! Läs mer om dessa i "Turkisk Livestock Guardian Dogs av Ilker Ünlü"

Informera Utbilda Bevara

 

Copyright www.kangalklubb.se